Algemene voorwaarden

Onze algemene voorwaarden dienen ervoor om u en onze karakters/medewerkers te beschermen en het bezoek zo goed mogelijk te laten verlopen.

Deze worden aangeboden bij het maken van een online reservering en worden per email verzonden.

Door boeking via de website of bij het ontvangen van een bevestingsmail verklaart de ontvanger akkoord te zijn gegaan met de algemene Voorwaarden en Corona voorzorgsmaatregelen die u hierboven via de link kunt terug lezen. Op zowel de website als op het boekingsformulier en bevestigingsmail is een link aanwezig naar de Algemene Voorwaarden. Mocht er door de overheid nieuwe maatregelen komen dan zijn deze maatregelen van toepassing en gelden de maatregelen die op deze website benoemt staan niet meer.

 

Bij het niet nakomen van de algemene voorwaarden behouden wij ons het recht de boeking te annuleren, eerder te vertrekken of de extra gemaakte kosten te verhalen en dit zonder restitutie.  B-day dreams behoud zich het recht de reservering zonder opgaaf van redenen ten alle tijden te annuleren, zolang de boeking niet bevestigd is per e-mail of telefoon.

 

Boekingen per e-mail, zijn geldende overeenkomsten, een boeking staat vast als u telefonisch akkoord krijgt of per mail/whatsapp een bevestiging 

Tarieven:

 1. Alle afgegeven tarieven zijn inclusief de gebruikte materialen, maar exclusief  BTW, reiskosten ( €0,35 km en voor 2 performers €0,50 per km)  en eventuele voorrijdkosten, opbouw/afbouwtijd, en parkeerkosten. Als bron voor de reiskostenberekening wordt google maps gebruikt.
 2. Voorrijdkosten : vanaf 20 km € 10,00 - Vanaf 30 km € 15,00- vanaf 40 km € 20,00- vanaf 50 km € 25,00 - vanaf 60 km € 30,00 - vanaf 70 km € 40,00 - vanaf 80 km €45,00. Bij afstanden verder dan 80 km zijn de prijzen afhankelijk van het gewenste pakket en het aantal uren.
 3. Betaling dient te geschieden uiterlijk 7 voor boeking.  Dit kunt u overmaken via de link in uw boekingsbevestiging via Paypal of handmatige overboeking op NL 23 INGB 0003 5121 70 t.n.v B-day Dreams NJ van Tol onder vermelding van de datum en woonplaats. Mocht u een factuur willen, dan kunt u dit aangeven. Niet betalen binnen de gestelde termijn kan tot annulering van de overeenkomst lijden. In sommige gevallen, kunt u achteraf een betaalverzoek toe gestuurd krijgen, dit gebeurd vaak bij Lastminute aanvragen.
 4. In geval van evenementen kunnen de betalingscondities worden aangepast
 5. Voor opdrachten op nationale feestdagen wordt een toeslag van 50% berekend op het uur tarief. Voor feestdagen Kerst, Oudjaarsdag en Nieuwjaarsdag word er een toeslag van 100% berekend op het uur tarief. Ook wanneer een opdracht plaatsvindt tussen 22.00 en 8.00 uur geldt er een toeslag van 100%.

 

Boeking:

 • Gezien deze tijden is de kans aanwezig dat een feestje verzet moet worden ivm Corona klachten of nieuwe maatregelen van de overheid.  Om een teleurstelling te voorkomen adviseren wij u om het bezoek van B-day Dreams als verassing te boeken.
 • Wij waarderen het enorm als er parkeergelegenheid is in de directe omgeving (ongeveer maximaal 100 meter) van de locatie waar het bezoek plaatsvindt. Mocht het bij u moeilijk/druk zijn om te parkeren, dan dient u B-day dreams hiervan op de hoogte te stellen. Mocht u ons niet op te hoogte hebben gesteld en onze karakter is hierdoor later aanwezig dan wordt deze tijd niet ingehaald en wordt er geen restitutie gegeven.
 • Onze karakters zijn zeer punctueel. Echter kan het voorkomen dat zij door onvoorziene omstandigheden te laat zullen arriveren.  Wij doen ons best u hiervan op de hoogte te stellen en de verloren tijd inhalen, echter bestaat er een kans dat niet de gehele tijd ingehaald kan worden. Wij vragen hier voor om uw begrip.
 • Om de magie te behouden vragen wij u de kinderen binnen te houden en niet voor de ramen of bij de deur te laten komen als de prinses aankomt of vertrekt.
 • Onze karakters komen nooit met de auto, maar altijd met een koets of slee of zijn gehaald bij het kasteel. Het zou fijn zijn als u niet te veel details bespreekt met de kinderen, zodat ons verhaal geloofwaardig over komt. 
 • Onze karakters proberen te allen tijde op de tijd te letten en zullen de activiteit waarmee zij bezig zijn rustig afronden indien de geboekte tijd verstreken is. Echter vragen wij u ook de tijd in de gaten te houden en de karakters erop te attenderen wanneer de tijd bijna verstreken is. Zij zullen namelijk niet altijd ongezien op de tijd kunnen letten. Wanneer een boeking meer dan 10 minuten uitloopt behoudt B-day Dreams zich het recht de extra tijd in rekening te brengen. 
 • Onze karakters zijn er om de kinderen te entertainen, niet om de volwassenen te entertainen. We willen u dan ook vriendelijk verzoeken niet de aandacht van onze karakters te vragen en geen ongepaste opmerkingen te maken.
 • Onze karakters zijn professionele entertainers, die hun uiterste best zullen doen om alle kinderen de volledige tijd te betrekken bij de activiteiten. Echter verplichten zij kinderen nooit om mee te doen aan activiteiten’. We vragen u dan ook om zich te ontfermen over de kinderen die niet (meer) mee willen doen.
 • Onze karakters zijn voor veel kinderen een idool. Zij zullen de volledige tijd dan ook in karakter blijven. We verzoeken u daarom vriendelijk om geen persoonlijke vragen aan de karakters te stellen, als ‘waar woon je?’ of ‘je bent echt de mooiste die we hebben gezien’. Dit kan de magie verbreken. Ook vragen wij u kinderen die niet meer geloven van tevoren te instrueren. Zij mogen meespelen, maar we willen voorkomen dat zij de magie verbreken voor de anderen. Ziet u dat er kinderen zijn die gedurende het bezoek blijven zeggen dat het karakter niet echt is? Spreek deze kinderen dan alstublieft direct en even apart aan.
 • Onze karakters dragen hand gemaakte kostuums en pruiken van de hoogste kwaliteit om de sprookjes tot leven te wekken.  B-day dreams is gerechtigd om toegebrachte schade aan kostuums en/of pruiken in rekening te brengen bij de klant. 
 • Onze karakters bevinden zich net als u en uw kinderen graag in een veilige omgeving. We willen u ook dan ook vriendelijk verzoeken om tijdens het bezoek van de karakters niet te roken in het bijzijn van de kinderen en karakters. Eventuele stomerij kosten worden bij de klant in rekening gebracht. 
 • Onze karakters zijn getrainde performers, maar niet eind verantwoordelijk voor de kinderen. Het kan daarom voorkomen dat er tijdens het bezoek een kind valt of dat er door kinderen schade wordt toegebracht aan materiaal, zoals stift op de tafel. B-day dreams en haar karakters zijn niet verantwoordelijk voor letsel als gevolg van valpartijen of schade toegebracht door kinderen. Eventuele kosten verbonden aan de toegebrachte schade kunnen dan ook niet verhaalt worden bij B-day dreams.
 • Onze karakters zullen tijdens de ontmoeting de keuze aan activiteiten altijd overlaten aan de jarige en inspelen op wat de kinderen leuk vinden. Zij zullen hierbij hun best doen alle geboekte activiteiten uit te voeren. Echter kan het voorkomen dat niet alle activiteiten worden gedaan, doordat een activiteit uitloopt. We vragen hiervoor om uw begrip.
 • Onze ontmoetingen kunnen plaatsvinden op iedere gewenste locatie. Echter dient er altijd voldoende ruimte te zijn om te bewegen met alle kinderen en dienen de karakters en kinderen gezamenlijk aan een tafel te kunnen zitten. Wanneer de ontmoeting buiten plaats vindt, dient er een plek te zijn vrij van modder, vuil, regen en wind. Dit om het risico op beschadigingen aan kostuums zo klein mogelijk te houden. Voor locaties buiten geldt tevens het volgende: wanneer het voor uw kinderen buiten te koud is zonder winterjas, is het ook te koud voor onze karakters en dient er een binnen locatie voorzien te zijn. Voor ontmoetingen in de zomer dient er een mogelijkheid voor de karakters te zijn om zich te beschermen tegen de zon en warmte. Bij temperaturen boven de 25 graden dient er airconditioning of een koele ruimte aanwezig te zijn. Kostuums en pruiken kunnen namelijk ontzettend warm zijn.
 • Wilt u foto's of video's posten of de ontmoeting met onze karakters graag promoten? Dit waarderen wij altijd enorm en hier doet u ons een groot plezier mee. Er mogen echter geen foto's of video's geplaatst worden op social media en geen promotiemateriaal verspreidt worden zonder toestemming en goedkeuring van B-day Dreams. Er zitten strenge regels aan de promotie verbonden. Wij zijn namelijk op geen enkel gebied gerelateerd of verbonden aan Disney en willen voorkomen dat afbeeldingen en trademarks van hen worden gebruikt. 
 • Wij zullen een boeking nooit zonder reden annuleren. Het kan echter voorkomen dat door onvoorziene omstandigheden als ziekte, een ongeluk, ernstige weersomstandigheden (hittegolf, zeer gladde wegen, code oranje of rood) of familieomstandigheden een karakter niet kan komen. Soms zal dit pas enkele dagen of zelfs uren van tevoren bekend zijn. Wij zullen in dit geval ons uiterste best doen de uitgevallen karakters te vervangen. Wanneer dit niet lukt zullen we met u kijken naar een mogelijke oplossing, dan wel een bezoek op een andere dag, een videoboodschap, een restitutie van de kosten of een combinatie van meerdere opties. We vragen hiervoor om uw begrip. zie ook ANNULEREN 7 & 8

Annulering:

 1. Een reservering kan door de klant tot maximaal 30 dagen van tevoren geannuleerd worden, dit dient gemeld te worden via email. Indien het afgesproken bedrag al is overgemaakt, ontvangt de klant het volledig overgemaakte bedrag binnen 14 dagen retour op zijn of haar rekening.
 2. De klant mag de afspraak 1 maal verzetten met inachtneming van een termijn van 7 dagen, daarna wordt het gezien als een annulering van de reservering. De klant heeft dan geen recht op restitutie van het reeds betaalde bedrag.
 3. Wanneer een reservering binnen 30 dagen voorafgaand aan de afspraak wordt geannuleerd of gewijzigd zullen hiervoor kosten in rekening gebracht worden.
 4. Bij annulering zullen de volgende percentages van de afgesproken gage worden berekend. Bij annulering binnen: 1 week of korter 100% - 2 weken 50 % - 1 maand 25 %
 5. Een uitzondering hierop kan gelden bij de volgende voorwaarden: Ernstige weersomstandigheden (bijv. sneeuwval, ijzel). Ernstige familieomstandigheden, (ongeval, ernstige ziekte, overlijden van een van de gezinsleden of eerste lijn familie)
 6. In geval van annulering veroorzaakt door de eerder vermelde familieomstandigheden kan B-day dreams besluiten tot gedeeltelijke of gehele restitutie van het reeds ontvangen bedrag. Wij vragen hier een soort van bewijs van. Helaas wordt er soms misbruik gemaakt van het annuleren. 
 7. B-day dreams heeft het recht om bij aantoonbare overmacht (zoals ziekte, sterfgeval, ongeval, autopech, enz.), met duidelijke opgave van redenen, een optreden te annuleren. De opdrachtgever heeft dan recht op terugbetaling van het volledige door hem reeds (vooruit) betaalde bedrag.
 8. B-day dreams zal zich bij aantoonbare overmacht maximaal inspannen om een passende vervanging te vinden voor het geboekte optreden. Aan het wel of niet slagen van deze inspanning kunnen echter geen rechten ontleend worden.
 9. De annuleringsregeling is al van toepassing bij een mondelinge overeenkomst/ opdrachtbevestiging of overeenkomst/ opdrachtbevestiging per email.

Aansprakelijkheid:

 1. B-day dreams is niet aansprakelijk voor eventueel letsel wat wordt veroorzaakt of ontstaat tijdens een bezoek. Alle handelingen geschieden uit eigen vrije wil en zijn volledig voor risico van de klant.
 2. B-day dreams is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van persoonlijke of waarde- volle eigendommen tijdens een bezoek. Het meenemen van deze spullen is voor eigen risico.
 3. B-day dreams  is niet aansprakelijk voor het leveren van minder of van een minder goed bezoek dan normaal door omstandigheden zoals genoemd in artikel Boeking.
 4. Indien er door onvoorziene omstandigheden, zoals verkeerssituaties, oponthoud als Politiecontrole(s), verkeershinder, onduidelijke wegwijzers, omleidingen, weersomstandigheden en andere niet-genoemde omstandigheden vertragingen kunnen ontstaan c.q. worden veroorzaakt, kan b-day dreams niet op enigerlei wijze aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele schade die opgelopen zou kunnen worden.

 

 

Auteursrechten:

 1. Het is niet de intentie van B-day dreams om enig auteursrecht te overtreden. Onze karakters zijn geen auteursrechtelijke beschermde karakters.
 2. Onze karakters zijn gebaseerd op personages uit het publieke domein en we kunnen alleen boekingen accepteren van personen die zich ervan bewust zijn dat we geen gelicentieerd karakters vertegenwoordigen. Als u een gelicentieerd, auteursrechtelijk be- schermd karakter voor uw evenement nodig heeft, zult u contact moeten opnemen met de auteurs- rechthouder.
 3. B-day dreams is niet verantwoordelijk voor eventuele schadeclaims na het gebruik van gelicenti- eerd muziek, afbeeldingen en/of fonts.
 4. Bedrijven en andere organisaties mogen afbeeldingen/video’s van B-day dreams en onze karakters niet verspreiden zonder uitdrukkelijke toestemming. Wanneer uw materiaal van B-day dreams wilt delen, digitaal en/of analoog, verzoeken wij uw aanvraag te mailen naar info@b-daydreams.nl
 5. B-day dreams behoudt zich het recht zich ten alle tijden terug te trekken, wanneer er sprake is van overtreding van de auteursrecht.

klachten:

 1. Wanneer de klant niet tevreden is met de geleverde diensten, dient dit binnen 7 dagen na het plaatsvinden van het bezoek middels e-mail te worden gemeld bij B-day dreams met daarin een duidelijke omschrijving van de klacht.  B-day dreams zal indien de klacht gegrond is, binnen een redelijke termijn voorstellen om de klacht te corrigeren mits dit tot onevenredige kosten lijdt. Een en ander ter beoordeling van B-day dreams.